Úřední deska

Poděkování JETE

I v letošním roce 2021 proběhl "Oranžový rok v obci Hosty" jehož generálním partnerem byla Jderná elektrárna Temelín. Díky jejímu finančnímu přispění mohlo proběhnout několik kulturních a hlavně sportovních akcí, i když mnoho se jich nemohlo kvůli covidové epidemii, zvláště v jarním období, uskutečnit. Dále bych chtěl poděkovat pracovnici Jaderné elektrárny paní Lhotské za výbornou spolupráci při přípravě projektu a jeho úspěšné realizaci v průběhu celého roku 2021.