Úřední deska

Poděkování JE Temelín

Tak jako již několik let předešlích, tak i v letošním roce proběhl v naší obci tradiční "Oranžový rok" za vydatné finanční podpora Jaderné elektrárny Temelín. V rámci této akce byly uspořádány tři akce.

1.6.2019 Dětské sportovní odpoledne

27.7.2019 Tradiční turnaj v nohejbale "O pohár starosty obce"

31.8.2019 Dětské rybářské závody

Na všech akcích byla hojná účast dětí a našich občanů, ale i z okolních obcí.

Během roku proběhlo i mnoho dalších akcí na kterých jsme také uveřejňovali loga JETE a ČEZ.

Tímto bych chtěl poděkovat Jaderné elektrárně Temelín za dlouhodobou dobrou spolupráci a doufám, že bude probíhat i v následujících letech.

                                                                              starosta obce František Matějka