Úřední deska

Poděkování Jaderné elektrárně Temelín za Oranžový rok

 Během roku se podařilo uspořádat několik akcí, které tradičně byly podpořeny Nadací ČEZ. Celkem  jsme získali příspěvek ve výši 70 000,- a to na tyto konkrétní akce:  Dětské sportovní odpoledne, Tradiční turnaj v nohejbale, Setkání seniorů a Bernard cup – fotbalový turnaj. 

Z těchto akcí se nám podařilo všechny uskutečnit a také se vydařily.  Velký dík patří hasičům a myslivcům, kteří se podíleli na jejich organizaci. Podpora v rámci Oranžového roku nám pomáhá každoročně organizovat několik akcí.