Úřední deska

Oprava kapličky z příspěvku Nadace ČEZ

Díky významné podpoře NADACE ČEZ mohla obec opravit již dlouhá léta chátrající kapličku na okraji obce Hosty. Kaplička je od začátku 20. století součástí historie obce a byla by velká škoda, pokud by zanikla, což reálně hrozilo. Již nebyl vidět letopočet, značně byla opadaná omítka. Odborná firma, která se specializuje právě na renovaci malých sakrálních staveb, citlivě obnovila původní vzhled kapličky. A za to právě vděčíme nadačnímu příspěvku NADACE ČEZ , který ze 70 % pokryl náklady na její opravu.