Úřední deska

Nebezpečný odpad 27.4. od 8:00 do 12:00

Nebezpečný odpad

27.4. od 8:00 do 12:00

u obecního úřadu.

Lze přinést:

-             Vyřazená elektrická zařízení – televize, lednice

-             Pneumatiky

-             Železný šrot

-             Oleje, filtry, barvy

-             Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

-             Baterie, akumulátory

-             Textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami