Zápisy ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání OZ 31.8.2018