Aktuality

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 6

Změna územního plánu č.1

Závěrečný účet 2019

Odvoz popelnic v roce 2020

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Informace o nakládání s odpadem v karanténě

Kulturní a sportovní akce v roce 2020

Zasedání zastupitelstva

Rozpočtové opatření č. 2

Prodej pozemku

Rozpočtové opatření č. 1

Výroční správa za rok 2019

Změna územního plánu č.2

Inventura 2019

Schválený rozpočet na rok 2020

Zasedání zastupitelstva

Poděkování JE Temelín

Zasedání zastupitelstva

Zahájení zjišťovacího řízení vlivu na životní prostředí

Oprava kapličky z příspěvku Nadace ČEZ

Záměr prodeje pozemku

Hostecký spravodaj

Zápis ze zasedání OZ 31.8.2018

Rozpočtový výhled 2017 - 2020