Aktuality

Informace o nakládání s odpadem v karanténě

Kulturní a sportovní akce v roce 2020

Zasedání zastupitelstva

Prodej pozemku

Změna územního plánu č.2

Inventura 2019

Rozpočtové opatření č.16

Schválený rozpočet na rok 2020

Zasedání zastupitelstva

Rozpočtové opatřední č.15

Rozpočtové opatření č.14

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 11

Poděkování JE Temelín

Zasedání zastupitelstva

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 8

Zahájení zjišťovacího řízení vlivu na životní prostředí

Oprava kapličky z příspěvku Nadace ČEZ

Rozpočtové opatření č. 7

Záměr prodeje pozemku

Zpráva o výsledku přezkoumání hospo. za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Hostecký spravodaj

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Odvoz popelnic v roce 2019

Zápis ze zasedání OZ 31.8.2018

Rozpočtový výhled 2017 - 2020

Výroční správa za rok 2016

Výroční správa za rok 2015

Výroční správa za rok 2014

Výroční správa za rok 2013